No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
635 次检阅

近来女生潮流兴着长裤,但有冇试过着上后,先发现原来牛仔裤都唔係咁易carry?唔好灰心住!唔係你唔适合着牛仔裤,只係未拣得啱适合你身形嘅款式!参考下《LDK》为不同身形嘅女仔所做嘅牛仔裤比拼,拣选适合自己嘅显瘦、显腿长、显美臀嘅「神级牛仔裤」。

测试方法

由2名星级造型师为唔同款式嘅牛仔裤评分,睇睇唔同身形嘅models穿上牛仔裤后,有冇显脚长、脚幼、美臀等效果,以及穿上后嘅舒适度。评分结果以A+~D级5个级别显示。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
由2名造型师以A+~D级5个级别对牛仔裤进行评分。

1|偏瘦身形

H&M Skinny Ankle High Waist

购入size:26|售价:2,499円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
H&M Skinny Ankle High Waist

显脚长度:✭✩✩✩✩|大腿显幼度:✭✩✩✩✩|显美臀度:✭✩✩✩✩|舒适度:✭✭✭✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

身材好嘅人就能好好驾驭,但因为太紧身,线条完全显于人前,大腿根部嘅肉会被挤出来,感觉就像下半身赤裸一样,让人感到害羞。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
太紧身,线条完全显于人前,感觉就像下半身赤裸一样。

ZARA Straight Leg Hi-rise Ankle Length

购入size:36|售价:4,990円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
ZARA Straight Leg Hi-rise Ankle Length

显脚长度:✭✩✩✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✩✩|显美臀度:✭✭✩✩✩|舒适度:✭✭✩✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

浅色令外观望落显臀大,而且大腿内侧部分容易起皱纹。钮扣唔係拉链式,而係啪钮式,牛仔裤质地硬身,啪钮难扣,舒适度一般。裤管长度及脚踝,容易显脚短。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
浅色令外观望落显臀大,而且大腿内侧部分容易起皱纹。

ZARA Classic Mom Fit Hi-rise Ankle Length

购入size:34|售价:4,990円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
ZARA Classic Mom Fit Hi-rise Ankle Length

显脚长度:✭✭✩✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✩✩|显美臀度:✭✭✩✩✩|舒适度:✭✭✭✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

仔细睇背面裤袋高矮不一,显得臀部好似左右不平衡,缝口位处理得一般。膝下线条轻垮,令脚形显粗&脚短。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
背面裤袋高矮不一,显得臀部好似左右不平衡。

UNIQLO High RiseCigaretteJeans

购入size:24|售价:4,309円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseCigaretteJeans

显脚长度:✭✭✭✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✩✩|显美臀度:✭✭✩✩✩|舒适度:✭✭✭✭✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

质地有光泽感,反而令臀部线条更明显,强调咗肉感。直身款裤管长度及脚踝,能显脚幼。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
质地有光泽感,反而令臀部线条更明显,强调咗肉感。

UNIQLO High RiseSlim FitJeans

购入size:24|售价:4,309円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseSlim FitJeans

显脚长度:✭✭✭✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✩✩|显美臀度:✭✭✭✩✩|舒适度:✭✭✭✭✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

因为够深色,令臀部底下的皱纹显得不明显,咩身形嘅人都容易carry到!但裤脚较长,同潮流不相配,将裤脚剪短就能营造清爽感,同时提升脚长效果。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
因为够深色,令皱纹不明显,咩身形嘅人都容易carry到!

UNIQLO High RiseWideJeans

购入size:24|售价:2,149円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseWideJeans

显脚长度:✭✭✭✭✩|大腿显幼度:✭✭✭✭✩|显美臀度:✭✭✭✭✩|舒适度:✭✭✭✭✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

阔脚裤款能有效隐藏臀部线条,唯一比较可惜嘅係臀部底下会形成皱纹。裤脚长度能遮盖脚踝,容易衬鞋。质地柔软舒服,容易活动。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
阔脚裤款能有效隐藏臀部线条。

GU High Waist Straight Jeans

购入size:S|售价:2,689円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
GU High Waist Straight Jeans

显脚长度:✭✭✭✭✭|大腿显幼度:✭✭✭✭✩|显美臀度:✭✭✭✭✭|舒适度:✭✭✭✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

臀部底下皱纹形成较少,更可有效遮盖臀部线条,且因为係高腰款,同时具显腿幼功效,以及可显脚长。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
可有效遮盖臀部线条及显脚幼。

GU Wide Ankle Jeans TS+E

购入size:S|售价:1,609円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
GU Wide Ankle Jeans TS+E

显脚长度:✭✭✭✭✩|大腿显幼度:✭✭✭✭✭|显美臀度:✭✭✭✭✭|舒适度:✭✭✭✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

臀部线条设计同裤管阔度一样,所以视觉效果上能令臀部小一圈!而且完全唔会有皱纹,更有美臀效果。颜色浓度恰到好处,夏季都依然有清凉感。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
视觉效果上能令臀部小一圈!

2|标準身形

ZARA Straight Leg Hi-rise Ankle Length

购入size:38|售价:4,990円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
ZARA Straight Leg Hi-rise Ankle Length

显脚长度:✭✩✩✩✩|大腿显幼度:✭✭✩✩✩|显美臀度:✭✩✩✩✩|舒适度:✭✭✭✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

虽然浅蓝色非常有夏天感,但同时令皱纹更明显,亦能臀部显大。腰部cutting向前下倾,导致有个肚凸咗出嚟嘅错觉。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
浅蓝色令皱纹更明显,亦能臀部显大。

H&M Skinny Ankle High Waist

购入size:29|售价:2,499円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
H&M Skinny Ankle High Waist

显脚长度:✭✩✩✩✩|大腿显幼度:✭✩✩✩✩|显美臀度:✭✩✩✩✩|舒适度:✭✭✭✭✭

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

臀部线条完全无法遮掩,而且因为贴身,反而压迫到臀部有扁塌感觉。虽然方便活动,但就因为太紧身,穿着需要一定勇气。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
因为贴身,反而压迫到臀部有扁塌感觉。

ZARA Classic Mom Fit Hi-rise Ankle Length

购入size:36|售价:4,990円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
ZARA Classic Mom Fit Hi-rise Ankle Length

显脚长度:✭✭✩✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✩✩|显美臀度:✭✭✩✩✩|舒适度:✭✭✭✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

腰线到裤脚嘅设计呈直身款,变相强调咗臀部线条,显臀大。而且就因为显臀大,令脚都相对地显短,无法穿出潮流感。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
因为显臀大,令脚都相对地显短。

UNIQLO High RiseSlim FitJeans

购入size:26|售价:4,309円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseSlim FitJeans

显脚长度:✭✭✭✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✩✩|显美臀度:✭✭✩✩✩|舒适度:✭✭✭✭✭

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

虽然係skinny,但唔会对臀部造成压迫,穿着舒服,只可惜无法遮盖臀部线条。而且,从侧面睇,腿形完全无法遮掩,无法显腿幼。对肌肉型嘅腿形更不适合。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
唔会对臀部造成压迫,穿着舒服,只可惜无法遮盖臀部线条。

UNIQLO High RiseCigaretteJeans

购入size:26|售价:4,309円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseCigaretteJeans

显脚长度:✭✭✭✭✩|大腿显幼度:✭✭✩✩✩|显美臀度:✭✭✭✩✩|舒适度:✭✭✭✭✭

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

臀部底下显有细纹,显得紧身,不能显美臀之余,更强调咗肉感。但从正面睇,就因为紧身而令腰部至膝部线条显得俐落,膝下直线条有显脚长效果。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
不能显美臀之余,更强调咗肉感。

GU High Waist Straight Jeans

购入size:M|售价:2,689円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
GU High Waist Straight Jeans

显脚长度:✭✭✭✭✩|大腿显幼度:✭✭✭✭✩|显美臀度:✭✭✭✭✭|舒适度:✭✭✩✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

虽然臀部底下都显有少少皱纹,但外观上并冇大碍,能有效遮掩臀部线条。因为超高腰嘅关係,同时亦能显腰幼。裤管设计并非完全直身,膝下有少少收紧,更有显女性线条效果。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
能有效遮掩臀部线条,同时亦能显腰幼。

UNIQLO High RiseWideJeans

购入size:26|售价:2,149円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseWideJeans

显脚长度:✭✭✭✭✩|大腿显幼度:✭✭✭✭✩|显美臀度:✭✭✭✭✩|舒适度:✭✭✭✭✭

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

推荐着牛仔裤时,在意臀部线条嘅人!因为设计较鬆垮,能遮盖臀部线条而有显细臀效果,而且从侧面睇,线条一样俐落,有提臀效果。质地柔软,方便活动。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
有提臀效果,质地柔软,方便活动。

GU Wide Ankle Jeans TS+E

购入size:M|售价:1,609円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
GU Wide Ankle Jeans TS+E

显脚长度:✭✭✭✭✩|大腿显幼度:✭✭✭✭✭|显美臀度:✭✭✭✭✭|舒适度:✭✭✭✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

臀部不会形成皱纹,令腿部线条显得俐落。背面裤袋位置较高,有提臀及显脚长效果。直身高腰阔脚裤设计令身体线条显得幼细,更加提升咗显脚长效果!

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
有提臀及显脚长效果。

3|微胖身形

ZARA Straight Leg Hi-rise Ankle Length

购入size:40|售价:4,990円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
ZARA Straight Leg Hi-rise Ankle Length

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战

显脚长度:✭✩✩✩✩|大腿显幼度:✭✭✩✩✩|显美臀度:✭✩✩✩✩|舒适度:✭✭✭✩✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

浅蓝色容易显臀大,背面裤袋设计于较低位置,令臀部有下垂感。较短身嘅脚踝长度裤管令全体平衡感变差,唔单止冇脚长效果,更加显脚短。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
背面裤袋设计于较低位置,令臀部有下垂感。

H&M Skinny Ankle High Waist

购入size:31|售价:2,499円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
H&M Skinny Ankle High Waist

显脚长度:✭✩✩✩✩|大腿显幼度:✭✩✩✩✩|显美臀度:✭✩✩✩✩|舒适度:✭✭✭✭✭

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

臀部底下出现不少皱纹,外观上显得有肉感。后袋嘅光亮效果更加令臀部显得阔大。正面睇,大腿部分亦加入咗光亮效果,令大腿显得粗大。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
臀部底下出现不少皱纹,外观上显得有肉感。

UNIQLO High RiseCigaretteJeans

购入size:27|售价:4,309円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseCigaretteJeans

显脚长度:✭✭✩✩✩|大腿显幼度:✭✭✩✩✩|显美臀度:✭✭✩✩✩|舒适度:✭✭✭✭✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

臀部底下线条明显,无法遮盖肉感。穿着时虽有轻垮感,但外观上显得非常紧身。而且因为紧身嘅关係,令腹部明显凸出,冇显瘦感之余,更显肥胖。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
臀部底下线条明显,无法遮盖肉感。

ZARA Classic Mom Fit Hi-rise Ankle Length

购入size:40|售价:4,990円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
ZARA Classic Mom Fit Hi-rise Ankle Length

显脚长度:✭✭✩✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✩✩|显美臀度:✭✭✩✩✩|舒适度:✭✭✭✭✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

臀部形状沿住线条明显现出,令臀部丰满感更加突出,而且没有提臀效果。大腿部位有皱纹,形成宽鬆感,有显脚幼效果。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
臀部丰满感更加突出,而且没有提臀效果。

UNIQLO High RiseSlim FitJeans

购入size:27|售价:4,309円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseSlim FitJeans

显脚长度:✭✭✩✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✩✩|显美臀度:✭✭✩✩✩|舒适度:✭✭✭✭✭

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

因为係skinny,所以令臀部形状明显现出,如果在意呢一点嘅话,可穿较长身上衣遮盖臀部。紧身效果有效紧致腹部线条,如希望购买skinny款式嘅话,呢款係个好选择。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
因为係skinny,所以令臀部形状明显现出。

GU High Waist Straight Jeans

购入size:L|售价:2,689円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
GU High Waist Straight Jeans

显脚长度:✭✭✭✭✩|大腿显幼度:✭✭✭✭✩|显美臀度:✭✭✭✩✩|舒适度:✭✭✭✭✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

虽然稍有皱纹,但不算明显,由臀部至大腿一带有显瘦效果。线条显得俐落,亦有紧致效果。腰部嘅光亮感同膝下嘅宽鬆感唔会令腿部显得紧身。大腿位置嘅光亮感更令整体腿形有显瘦效果。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
由臀部至大腿一带有显瘦效果。

GU Wide Ankle Jeans TS+E

购入size:L|售价:1,609円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
GU Wide Ankle Jeans TS+E

显脚长度:✭✭✭✩✩|大腿显幼度:✭✭✭✭✩|显美臀度:✭✭✭✭✩|舒适度:✭✭✭✭✩

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

美臀效果好到令人想感谢嘅程度!提臀效果非常明显,但质地较硬,有少少行动不便感。高腰设计由正面望有效显腰幼,硬身质地亦有效紧致腹部线条。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
美臀效果好到令人想感谢嘅程度!

UNIQLO High RiseWideJeans

购入size:28|售价:2,149円

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
UNIQLO High RiseWideJeans

显脚长度:✭✭✭✭✩|大腿显幼度:✭✭✭✭✩|显美臀度:✭✭✭✭✩|舒适度:✭✭✭✭✭

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
评分结果

设计能有效隐藏腰部鬆垮,而且阔身设计能显宽鬆,有效遮掩臀部线条。臀部线条不突出,令整体线条显得直身俐落。高腰设计能包覆腹部,令整体印象显得舒服俐落。

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战
阔身设计能显宽鬆,有效遮掩臀部线条。

下一页:新发售21款功能性Bra Top测试|UNIQLO透气速乾、GU可遮掩副乳,无印又好唔好着?

No.1显瘦、美臀牛仔裤决定战

上一篇: 下一篇:
随机文章
热门文章